12-01-15

In het afgelopen jaar zijn een aantal belangrijke wetten aangenomen die ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt beter gaat functioneren en dat werken meer gaat lonen. Hieronder een overzicht van de maatregelen die per januari 2015 ingaan. Wet Werk en Zekerheid … Lees meer »

11-01-15

Wettelijke indexering alimentatie 2015 Op grond van de Wet (artikel 1:402a BW) worden de bij rechtelijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde kinder- en partneralimentatiebedragen jaarlijks van rechtswege gewijzigd met een percentage gebaseerd op het loonindexcijfer dat wordt vastgesteld door het … Lees meer »

07-01-15

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen in werking getreden (WHK). Doel van de wetgever was het beperken van het aantal kindregelingen en dat heeft gevolgen voor het berekenen van de (kinder)alimentatie. De wijziging betreft onder … Lees meer »