Arbeidsrecht

Onze specialismen

Met het arbeidsrecht komen veel Nederlanders bijna dagelijks in aanraking. Het behelst namelijk de wederzijdse verplichtingen die van toepassing zijn op arbeidsovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers.

Veel van de regelgeving in het arbeidsrecht is gebaseerd op de uitgangspositie dat de verhouding tussen werkgever en werknemer per definitie niet gelijkwaardig is. Dat wil zeggen: de werkgever heeft een dominante positie.
Als gevolg hiervan is het arbeidsrecht voor een aanzienlijk deel (maar niet uitsluitend) gericht op het beschermen van de rechten van de werknemer.

Zo is er bijvoorbeeld sprake van een minimumloon, en mag een werkgever zijn werknemer ook niet zonder goede reden en ontslagvergunning ontslaan.

Bij Willemse & Van Poorten Advocaten zijn onder andere de volgende specialismes aanwezig binnen het arbeidsrecht:

 • Arbeidscontracten
 • Personeelsvoorwaarden
 • Managementovereenkomsten
 • Flexibele contracten
 • Ontslagprocedures
 • Reorganisaties en herstructureringen
 • Arbeidsrechtelijke consequenties van overgang van onderneming
 • Ziekte
 • Re-integratie en daarmee samenhangende problemen
 • CAO-kwesties
 • Medezeggenschapskwesties
 • Fusies
 • Concurrentiebeding
 • Vakantie en verlof

Arbeidsrecht raakt iedereen

De meeste mensen werken een groot deel van hun volwassen leven, en de kans is dan ook groot dat u vroeg of laat te maken krijgt met een arbeidsconflict. Dit geldt zowel voor werkgevers als werknemers.
Omdat het arbeidsrecht in Nederland zeer complex in elkaar zit, en bovendien constant aan verandering onderhevig is, is juridisch advies op maat bij een arbeidsconflict van groot belang.

Werkgevers en werknemers kunnen bij Willemse & Van Poorten Advocaten terecht voor dit soort specialistische ondersteuning bij arbeidsconflicten. Daarnaast hebben wij de noodzakelijke juridische kennis in huis om u juist te helpen bij het voorkomen van arbeidsconflicten.

Denkt u bijvoorbeeld aan het opstellen of nakijken van contracten en algemene voorwaarden, of re-integratie bij ziekteverzuim.

Hulp nodig?

Schakel onze specialisten in