Wettelijke indexering alimentatie 2021

Wettelijke indexering alimentatie 2015

Op grond van de Wet (artikel 1:402a BW) worden de bij rechtelijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde kinder- en partneralimentatiebedragen jaarlijks van rechtswege gewijzigd met een percentage gebaseerd op het loonindexcijfer dat wordt vastgesteld door het Centraal Bureau Statistieken. Het percentage komt, behoudens afronding, overeen met het procentuele verschil tussen het loonindexcijfer per 30 september van het desbetreffende jaar en hetzelfde cijfer in het daaraan voorafgaande jaar. Het vastgestelde indexeringspercentage wordt de eerste keer berekend over de vastgestelde bijdrage en vervolgens telkens over de laatstelijk gewijzigde uitkering.

 Het indexcijfer voor de kinder- en partneralimentatie 2015 is vastgesteld op 0,8%.

De indexeringspercentages van de afgelopen jaren zijn:

per 1 januari 2000: 2,5%

per 1 januari 2001: 3,3%

per 1 januari 2002: 4,6%

per 1 januari 2003: 3,9%

per 1 januari 2004: 2,5%

per 1 januari 2005: 1,1%

per 1 januari 2006: 0,9%

per 1 januari 2007: 1,8%

per 1 januari 2008: 2,2%

per 1 januari 2009: 3,9%

per 1 januari 2010: 2,3%

per 1 januari 2011: 0,9%

per 1 januari 2012: 1,8%

per 1 januari 2013: 1,7%

per 1 januari 2014: 0,9%

per 1 januari 2015  0,8%

per 1 januari 2016 1,3%

per 1 januari 2017 2,1%

per 1 januari 2018 1,5%

per 1 januari 2019 2,0%

per  1 januari 2020 2,5%

per 1 januari 2021 3,0%

De wettelijke indexering gaat van rechtswege in, onverschillig of op de wettelijke verhoging aanspraak is gemaakt. Tussenkomst van de rechter is niet noodzakelijk.

Uitsluiting van de wettelijke indexering

Partijen kunnen bij overeenkomst en de rechter kan bij rechtelijke uitspraak de wettelijke indexering uitsluiten. De uitsluiting kan betrekking hebben op de gehele indexering maar kan ook een bepaalde periode betreffen waarin de wettelijke indexering buiten toepassing blijft.

Intrekking van de uitsluiting

Is een uitsluiting van de wettelijke indexering overeengekomen of door de rechter vastgesteld dan kan die later worden ingetrokken als er sprake is van een wijziging van omstandigheden als bedoeld in art. 1:401 BW.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact op nemen met Ronald Vessies (r.vessies@willemsevanpoorten.nl) of Rick Hoff (r.hoff@willemsevanpoorten.nl)

Hulp nodig?

Schakel onze specialisten in