Intellectueel eigendomsrecht

Onze specialismen

Het intellectueel eigendomsrecht ziet erop toe dat creaties en ideeën beschermd worden, en niet zomaar door anderen kunnen worden gebruikt of overgenomen. Dit gebeurt in grote lijnen op twee manieren:

  • Het vastleggen van intellectueel eigendom.
  • Optreden wanneer het intellectueel eigendomsrecht wordt getreden.

Willemsen & Van Poorten Advocaten combineert kennis van actuele uitspraken met een grondige ervaring in uiteenlopende toepassingen van het intellectueel eigendomsrecht. Wij helpen u om intellectuele eigendomsrechten vast te leggen en te beschermen, zowel via bemiddeling als procederen.

Vruchten van de geest

Onder het intellectueel eigendomsrecht verstaan we alle zogeheten “vruchten van de geest”. Dit is een vrij breed begrip, en er vallen dan ook de nodige subcategorieën onder het intellectueel eigendomsrecht. De meest voorkomende zijn:

Auteursrecht – Hieronder vallen onder andere artikelen, boeken, manuscripten, kunst, huisstijlen, ontwerpen en foto’s. Auteursrechten op al dit soort zaken worden automatisch aan de maker/bedenker toebedeeld op basis van de auteurswet, en blijven geldig tot 70 jaar na het overlijden. De auteur mag dit werk als enige verveelvoudigen en openbaar maken, tenzij dit recht wordt overgedragen middels een akte.

Portretrecht – Iedere persoon heeft in beginsel portretrecht over zijn eigen beeltenis. Het portretrecht gaat in de praktijk vaak over gevallen waarin een geportretteerde zich verzet tegen publicatie van zijn beeltenis. Bijvoorbeeld omdat de privacy wordt geschonden, of omdat er voor gebruik van de beeltenis in een commerciële uiting geen toestemming is gegeven.

Merkenrecht – Door middel van een merk kunnen bedrijven hun producten of diensten onderscheiden. Het kan bestaan uit woordtekens (voorbeeld: Adidas) en/of beeldtekens (de kenmerkende drie strepen). Een merk dient te worden gedeponeerd. Dit kan bij het ‘Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom’ (geldig in Benelux), het ‘Office for the Harmonization on the Internal Market’ (EU) of de ‘World Intellectual Property Organization’ (wereldwijd).

Octrooitrecht – Een octrooi kan worden aangevraagd voor nieuwe uitvindingen. De rechter bepaalt of iets wel of niet een uitvinding is. Belangrijke voorwaarden die hierbij gelden zijn dat de uitvinding volledig nieuw moet zijn en dat deze industrieel toepasbaar is.

Handelsnaamrecht – Het handelsnaamrecht is in Nederland geregeld in de Handelsnaamwet. Deze bepaalt dat het eigendom van een handelsnaam wordt verkregen wanneer een onderneming deze actief toepast, bijvoorbeeld op een website of reclamemateriaal. Geschillen kunnen onder andere ontstaan wanneer twee bedrijven dezelfde handelsnaam voeren (de oudste heeft het recht), wanneer een gedeponeerd merkenrecht wordt getreden of wanneer een handelsnaam misleidend is.

Hulp nodig?

Schakel onze specialisten in