Mr drs M. Bitter

Advocaat & Partner

Mischa Bitter studeerde Nederlands recht en geschiedenis. Sinds 1985 is hij als advocaat werkzaam in het arrondissement Haarlem en in oktober 2008 heeft hij zich aangesloten bij kantoor Willemse & Van Poorten.

Na vele jaren als compagnon verbonden te zijn geweest aan een van de grotere advocatenkantoren in Haarlem, heeft Mischa Bitter in 2007 en 2008 als bedrijfsjurist tevens advocaat gewerkt bij de ABU (‘Algemene Bond Uitzendondernemingen’, de grootste werkgeversorganisatie in de uitzendbranche). Mede gezien die achtergrond heeft Mischa Bitter een brede kennis van het arbeidsrecht, in het bijzonder op het terrein van het uitzenden, detacheren en het de laatste tijd sterk in opkomst zijnde payrollen.

In auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht en overige zaken op het terrein van intellectuele eigendom is Mischa Bitter goed thuis. Verder heeft hij ruime ervaring op het gebied van onroerend goed. Te noemen zijn onder meer huurkwesties, hypotheken, ontruimingen, koop- en verkoopkwesties en bouwzaken.

Tenslotte houdt Mischa Bitter zich veelvuldig bezig met ondernemingsrecht. Denk daarbij aan onder meer vennootschapsrecht, insolventiekwesties, opstellen en beoordelen van contracten en algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, incasso’s van vorderingen en het voeren van verweer daartegen.

Op alle hiervoor genoemde rechtsgebieden heeft Mischa Bitter, aangezien hij geregeld als advocaat optreedt bij rechtbanken en gerechtshoven, ruime proceservaring.

Mischa Bitter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk;

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten opleidingen te volgen op dit rechtsgebied.

Hulp nodig?

Schakel onze specialisten in