Mr R.B.M. van Poorten

Advocaat & Partner

René van Poorten is sinds 1984 als advocaat werkzaam. Hij houdt zich voor een belangrijk deel bezig met het arbeidsrecht. Hij begeleidt instellingen, bedrijven en particulieren bij reorganisaties en collectieve en individuele ontslagzaken, stelt arbeidsovereenkomsten op en adviseert o.m. op het gebied van CAO recht en naleving van reïntegratieverplichtingen en ziekteverzuimvoorschriften, concurrentie- en relatiebedingen en werkgeversaansprakelijkheid.

René van Poorten heeft in het najaar van 2007 de Post Academische Leergang Arbeidsrecht (PALA) met succes afgerond en is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten in het Hofressort Amsterdam en van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland.

René van Poorten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht;

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten opleidingen te volgen op dit rechtsgebied.

Hulp nodig?

Schakel onze specialisten in