Mr R.J. Hoff

Advocaat & Partner

Rick Hoff (1965) heeft Nederlands en fiscaal recht gestudeerd. Hij is werkzaam geweest als belastingadviseur bij Ernst & Young, waarna hij zich heeft gespecialiseerd als estate planner bij ABN AMRO Bank. In deze functie heeft hij vermogende particulieren geadviseerd over de inrichting van hun huwelijkse voorwaarden en testamenten. Hij houdt zich met name bezig met het familie- en erfrecht alsmede het insolventierecht. Hij adviseert en begeleidt cliënten bij echtscheidingen, verdelingen, afwikkelingen van nalatenschappen en andere familierechtelijke kwesties.

Daarnaast treedt Rick Hoff regelmatig op als curator in faillissementen. Hij heeft de postdoctorale specialisatie opleiding Insolventierecht aan de Grotius Academie te Nijmegen afgerond. Hij is lid van de Vereniging van Insolventierecht Advocaten (Insolad).

Rick Hoff heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht;
  • Personen- en familierecht.

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten opleidingen te volgen op ieder geregistreerd rechtsgebied

Hulp nodig?

Schakel onze specialisten in