Specialismen

Waar kunnen we u bij helpen?
Arbeidsrecht

Met het arbeidsrecht komen veel Nederlanders bijna dagelijks in aanraking. Het behelst namelijk de wederzijdse verplichtingen die van toepassing zijn op arbeidsovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers.

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een zeer breed vakgebied, waar men in verschillende bedrijfsvormen zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap en BV mee te maken kan krijgen.

Huurrecht

Het huurrecht heeft betrekking op zaken waarbij er tussen twee partijen een huurovereenkomst is gesloten. De meest voorkomende zijn woonhuizen en bedrijfsruimten, maar ook het leasen van een auto wordt wettelijk als huren gezien.

Insolventierecht

Het insolventierecht heeft betrekking op situaties waarin ondernemingen of particulieren niet meer in staat zijn om iets te betalen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, reikt het insolventierecht verder dan alleen faillissementen.

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht heeft betrekking op wet en regelgeving ten behoeve van de (familie)relaties.

Strafrecht

Het strafrecht heeft betrekking op situaties waarin iemand wordt verdacht van een strafbaar feit. U kunt ook geconfronteerd worden met het strafrecht als slachtoffer of als getuige.

Vastgoedrecht

Bij vastgoed denkt men in eerste instantie vaak aan woonhuizen en bedrijfspanden, maar dit rechtsgebied omvat ook een aanzienlijk aantal andere soorten panden.

Intellectueel eigendomsrecht

Het intellectueel eigendomsrecht ziet erop toe dat creaties en ideeën beschermd worden, en niet zomaar door anderen kunnen worden gebruikt of overgenomen. Dit gebeurt in grote lijnen op twee manieren.