Ondernemingsrecht

Onze specialismen

Het ondernemingsrecht is een zeer breed vakgebied, waar men in verschillende bedrijfsvormen zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap en BV mee te maken kan krijgen. Willemse & Van Poorten Advocaten staat klaar voor zowel kleine als grote ondernemingen, en adviseert ook instellingen in de non-profitsector en andere partijen die met het ondernemingsrecht te maken krijgen.

Hoewel wij u in nagenoeg alle aspecten van het ondernemingsrecht kunnen bijstaan, zijn er binnen ons kantoor een aantal specialisaties aanwezig waarin wij extra veel ervaring hebben. Deze behandelen we hieronder apart.

Keuze voor rechtsvorm onderneming – Aan iedere rechtsvorm voor een bedrijf zijn zowel voor- als nadelen en verschillende rechten en plichten verbonden, zeker ook op juridisch gebied. We adviseren u graag vanuit juridisch perspectief over welke rechtsvorm (eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap, besloten vennootschap) het beste bij uw onderneming zou passen.

Geschillen tussen aandeelhouders – Binnen een bedrijf kunnen aandeelhouders aanleiding vormen voor een conflict. Bijvoorbeeld wanneer een aandeelhouder de verhoudingen verstoort, of wanneer u een personeelslid ontslaat dat aandelen in bezit heeft. Andersom kunt u zelf als aandeelhouder in een conflict verzeild raken, bijvoorbeeld wanneer u onterecht wordt gedwongen uw aandelen over te dragen.
Onze specialisten kunnen u tevens helpen bij het opstellen van een goede aandeelhoudersovereenkomst, waarmee toekomstige geschillen mogelijk kunnen worden voorkomen.

Incasso’s – Wij bieden op het gebied van incasso’s zowel ondersteuning voor crediteuren die openstaande rekeningen willen vorderen, als debiteuren die (onterecht) met deurwaarders te maken krijgen.

Algemene voorwaarden – Onze specialisten weten welke algemene voorwaarden in het algemeen en specifiek voor uw onderneming voor belang zijn, en dragen er bovendien zorg voor dat deze overeenkomstig de wet zijn. Indien nodig procederen we wanneer algemene voorwaarden aanleiding vormen voor een conflict tussen u en een andere onderneming.

Fusies en overnames – Het kopen of verkopen van een onderneming en het fuseren van twee ondernemingen is doorgaans een ingewikkeld proces, met vele juridische valkuilen waarvoor moet worden gewaakt. Van groot belang is het helder in kaart brengen van de voorwaarden waaronder fusies en overnames tot stand kunnen komen. Hierbij is ook een gedegen (due diligence) onderzoek van belang. De advocaten van Willemse & Van Poorten zijn goed thuis in al deze processen, en helpen u de deal tot een goed einde te brengen.

Corporate litigation – Corporate litigation behelst juridische kwesties die in en rondom een onderneming kunnen spelen. Zaken die hier onder andere onder vallen zijn corporate governance, problemen tussen bestuur en aandeelhouders, bestuurdersaansprakelijkheid en geschillen rondom overnames. Onze advocaten kunnen binnen dit vakgebied als mediator optreden, maar bieden waar nodig ook ondersteuning bij procesvoering of andere procedures die gangbaar zijn binnen corporate litigation.

Hulp nodig?

Schakel onze specialisten in