Insolventierecht

Onze specialismen

Het insolventierecht heeft betrekking op situaties waarin ondernemingen of particulieren niet meer in staat zijn om iets te betalen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, reikt het insolventierecht verder dan alleen faillissementen.
Zo biedt Willemse & Van Poorten niet alleen ondersteuning bij daadwerkelijke faillissementen, maar kunnen wij u juist ook bijstaan in het voorkomen daarvan.

Advocaten binnen ons kantoor treden regelmatig op als curator bij faillissementen en bewindvoerder bij surceances van betaling. Door deze ervaringen kunnen zij ook goed de rol van adviseur invullen bij andere insolventiekwesties.
Hieronder vindt u een overzicht van een aantal belangrijke onderdelen binnen het insolventierecht waarbij onze specialisten u kunnen bijstaan.

Faillissementen – Wanneer een bedrijf failliet dreigt te gaan, is het van groot belang om zo snel mogelijk een actieplan te ontwikkelen. De advocaten van Willemsen & Van Poorten zijn in staat de financiële situatie snel en zorgvuldig in kaart te brengen. Te nemen stappen kunnen onder andere zijn een (financiële) herstructurering van het bedrijf en het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers, of de aanvraag voor een surceance van betaling via de rechter. Ook kunnen we een eventuele doorstart van het bedrijf begeleiden.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen – Een faillissement voor personen kan in sommige gevallen worden voorkomen door deel te nemen aan een schuldsaneringstraject. Hierdoor is het – in tegenstelling tot het faillissement als privépersoon – mogelijk om binnen enkele jaren een wettelijke toegekende ‘schone lei’ te verdienen.

Crediteuren – U kunt als bedrijf of privépersoon ook te maken krijgen met de crediteurenkant van een faillissement, wanneer u niet zelf insolvabel bent of dreigt te raken, maar juist geconfronteerd wordt met een debiteur die u niet meer kan of wil betalen. Onze advocaten weten hoe en wanneer een schuld te vorderen valt, en bieden onder andere ook ondersteuning bij het treffen van betalingsregelingen met debiteuren.

Bestuurdersaansprakelijkheid – Bestuurders dragen grote verantwoordelijkheden binnen een bedrijf. Bij faillissementen kunnen zij op basis van hun invloed dan ook aansprakelijk worden gesteld. Omdat bij Willemse & Van Poorten veel kennis aanwezig is over zowel het ondernemingsrecht als het insolventierecht, kunnen we u een helder inzicht geven in de risico’s die u als bestuurder mogelijk loopt. Daarnaast kunnen we u middels advies en eventueel via procederen ondersteuning bieden wanneer u aansprakelijk bent (of dreigt te worden) gesteld.

Hulp nodig?

Schakel onze specialisten in