Huurrecht

Onze specialismen

Het huurrecht heeft betrekking op zaken waarbij er tussen twee partijen een huurovereenkomst is gesloten. De meest voorkomende huurobjecten zijn woonhuizen en bedrijfsruimten, maar bijvoorbeeld het leasen van een auto wordt wettelijk ook als huren gezien.

Er is bij huren altijd sprake van een tegenprestatie, die meestal de vorm van geld aanneemt. Om in een huurhuis te mogen wonen, moet bijvoorbeeld maandelijks een geldbedrag worden betaald.

Het is verstandig om niet simpelweg een bestaand huurcontract te kopiëren wanneer u bijvoorbeeld een woning gaat verhuren. Er is namelijk veel complexe regelgeving in het huurrecht, en als gevolg hiervan zijn bestaande contracten lang niet altijd vrij van fouten.

De juridische experts van Willemse & Van Poorten kunnen u helpen een correct contract op te stellen dat rekening houdt met de meest actuele regelgeving in het huurrecht en aanverwante rechtsgebieden. Zo kunt u latere problemen vaak voorkomen.
Uiteraard staan wij ook huurders bij met het nakijken en analyseren van te tekenen contracten.

Veel voorkomende conflicten

De meeste huurconflicten ontstaan pas nadat het contract al is afgesloten. Veel voorkomende situaties waarin huurconflicten ontstaan zijn:

  • Er is sprake van een gebrek aan het verhuurde, en huurder en verhuurder zijn het niet eens over wie er schuld heeft.
  • De huurder van een woning wil aanpassingen aanbrengen, en de verhuurder staat dat niet toe. Of de huurder heeft de aanpassingen gedaan zonder vooraf toestemming te verkrijgen.
  • Één van beide partijen wil het contract tussentijds beëindigen en de andere partij stemt daar niet mee in.
  • Ten slotte kunnen ook prijsstijgingen tot huurconflicten leiden.

Hulp nodig?

Schakel onze specialisten in