Mr B.H.A. Brauers

Advocaat & Partner

Bob Brauers (1982) is sinds 2011 werkzaam als advocaat in Haarlem.  Daarvoor is hij jaren werkzaam geweest bij de rechtbanken Amsterdam en Den Haag.

Bob houdt zich bezig met het vermogensrecht en in het bijzonder uw vermogensplanning. Daarvoor komt zijn specialistische kennis op het terrein van het ondernemingsrecht, faillissementsrecht en personen- en familierecht uitstekend van pas. Hij kijkt graag samen met u naar hoe uw privé- en ondernemingsvermogen juridisch het beste ingericht kan worden en zo goed mogelijk beschermd kan worden tegen afbreuk door derden. Dit kan met het oog op advies bij voorkeur vooraf, een procedure of geschiloplossing via mediation.

 

Ondernemingsvermogen

Onderneemt u in een eenmanszaak, een v.o.f., een maatschap, een besloten vennootschap, etc.? Welke gevolgen heeft dit voor u als u een samenwerkingsverband aangaat, een financiering afsluit, goederen of activiteiten overdraagt of in privé een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat. Bob bespreekt met u de mogelijkheden, gevolgen en risico en beziet met u waar u invloed op kan uitoefenen in een oprichtingsakte, managementovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst, activaovereenkomst, etc.

 

Privé vermogen

Gaat u trouwen, een geregistreerd partnerschap aan, samenwonen of verkrijgt samen met een ander eigendom? Dan is dat van invloed op uw vermogen en kan het uw vermogensrechten wijzigen/beperken. Bespreek daarom met uw aanstaande welke huwelijkse-, partnerschaps- of (samenlevings)voorwaarden in uw geval van belang kunnen zijn om discussie later te voorkomen en uw verwachtingen over en weer helder te krijgen. Ook als u nog geen afspraken heeft gemaakt kan het goed zijn om met uw partner om tafel te gaan om over uw vermogen te praten. Of om gemaakte afspraken nog eens door te nemen en zo nodig aan te passen. Laat u daarom adviseren over het beheersen van deling en menging van uw privé vermogen.

 

vFAS familierechtadvocaat en echtscheidingsmediator

Bob is scheidingsmediator en lid van de specialistenvereniging Familierecht Advocaten Scheidingbemiddelaars en gespecialiseerd in het personen- en familierecht. U kunt bij hem terecht voor:

  • het afspreken van huwelijkse-, partnerschaps-, en samenlevingsvoorwaarden;
  • echtscheiding;
  • verrekening en de verdeling van de (huwelijksgoederen)gemeenschap inclusief ondernemingsvermogen;
  • partneralimentatie en kinderalimentatie;
  • opstellen van een ouderschapsplan inclusief het regelen van verdeling van opvoeding- en verzorgingstaken, omgang, ouderlijk gezag, etc.


Curator

Bob is lid van de Vereniging van Insolventierecht Advocaten (Insolad) en wordt regelmatig aangesteld als curator in faillissementen. Hij heeft de postdoctorale Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht/INSOLAD aan de Grotius Academie te Nijmegen afgerond en vervolgens de Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

 

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde
Bob Brauers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht (faillissement, surseance van betaling, WSNP)
  • ondernemingsrecht (bestuurdersaansprakelijkheid, vennootschappen en verenigingen en stichtingen)
  • personen- en familierecht (echtscheiding, alimentatie, omgang, mediation, ouderschap en erkennning)

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten opleidingen te volgen op dit rechtsgebied.

Hulp nodig?

Schakel onze specialisten in