Personen- en familierecht

Onze specialismen

Het personen- en familierecht heeft betrekking op wet en regelgeving ten behoeve van de (familie)relaties. Deze vorm van recht speelt met name een rol in situaties waarin een relatie wordt beëindigd. Zo zijn bij een echtscheiding kwesties als kinder- en partneralimentatie, verdeling en verrekening (van het vermogen, waaronder de inboedel), de verdeling van de zorgtaken (hoofdverblijfplaats, contactregeling, co-ouderschap) en de verevening van opgebouwde pensioenrechten aan de orde.

Voorbeelden van andere zaken die tot het personen- en familierecht behoren zijn kwesties over (de interpretatie van) huwelijkse voorwaarden of een samenlevingsovereenkomst, de gevolgen van de beëindiging van een samenlevingsovereenkomst of samenlevingsverband, onder toezicht stellingen, uit huis plaatsingen, erkenning, adoptie en het officieel wijzigen van een voornaam of familienaam.

Bij Willemse & Van Poorten Advocaten is een jarenlange ervaring aanwezig op het terrein van het personen- en familierecht. U kunt bij ons terecht voor alle soorten juridische kwesties in de relationele- en familiesfeer, waarbij wij met name zijn gespecialiseerd op het terrein van de genoemde deelgebieden.

Mediation – Bij echtscheidingsmediation begeleidt de VFAS-advocaat-scheidingsbemiddelaar mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen, ook als de scheidende partners het niet eens zijn met elkaar hoe de regeling zou moeten luiden. Het verschil met een “gewone” scheiding is dat de partijen niet ieder hun eigen advocaat hebben, maar samen naar de scheidingsbemiddelaar gaan. De financiële en juridische belangen van beide partijen komen aan de orde, inclusief de moeilijke onderwerpen. Ook is er ruimte om de emotionele aspecten van het verbreken van de relatie en de gevolgen daarvan voor (de relatie met) de kinderen met elkaar te bespreken. Dit is van belang omdat emoties uiteraard een grote rol spelen bij het regelen van de gevolgen van een (echt)scheiding. Er wordt door de partijen, daarin gesteund door de VFAS advocaat-scheidingsbemiddelaar gezocht naar een regeling die tegemoet komt aan de belangen van beiden en uiteraard de kinderen.

Procederen – Als het niet mogelijk blijkt om zonder gang naar de rechter tot een oplossing te komen dient er geprocedeerd te worden. In zulke gevallen staan wij u bij in het kader van procedures in eerste aanleg bij rechtbank en in hoger beroep bij gerechtshoven, uiteraard in het kader van echtscheidingsprocedures, maar ook in het kader van andere procedures over de genoemde en andere onderwerpen. Bovendien hebben wij binnen ons netwerk uitstekende contacten met cassatie-advocaten die u kunnen helpen met gespecialiseerd cassatie-advies en cassatie-procedures bij de Hoge Raad.

Alimentatie – Partneralimentatie en kinderalimentatie, zowel in de vorm van het voor het eerst vaststellen van alimentatie als in verband met het wijzigen van een reeds overeengekomen of door de rechter vastgestelde alimentatie wegens een wijziging van omstandigheden (verlies, vermindering, toename inkomen, nieuwe relatie, jong meerderjarige kinderen (18-21), (wijziging) samengestelde gezinnen etc.).

Kinderen – Ouderlijk gezag, co-ouderschap, contactregeling, ouderschapsplan, omgang, verdeling opvoedings- en verzorgingstaken, geschillen bij gemeenschappelijk of eenhoofdig ouderlijk gezag, (wijziging) hoofdverblijfplaats kinderen, erkenning, adoptie, onder toezicht stellingen en uit huis plaatsingen.

Gemeenschap van goederen – Verdeling gemeenschap van goederen zoals woning, hypotheek, spaartegoeden, schulden, polissen, bedrijfsvermogen (B.V., éénmanszaak, V.O.F), aandelen/effecten.

Huwelijkse voorwaarden – Afrekenen op grond van huwelijkse voorwaarden bij een echtscheiding. Hieronder vallen onder andere woning, hypotheek, paartegoeden, polissen, aandelen, effecten, verdeling/verrekening van ondernemingsvermogen uit een eenmanszaak, V.O.F. of B.V.
Pensioen – Verevening ouderdomspensioen, pensioen in eigen beheer van ondernemers (B.V.), partnerpensioen, nabestaandenpensioen.

Samenlevingsverbanden – Opzegging, feitelijke beëindiging samenlevingsovereenkomst, verdeling/verrekening op basis van regeling in een samenlevingsovereenkomst of zonder samenlevingsovereenkomst, geregistreerd partnerschap, kinderen en kinderalimentatie.

Hulp nodig?

Schakel onze specialisten in