Mr K.J. Willemse

Advocaat & Partner

Karel Willemse is afgestudeerd in Nederlands recht en sinds 1977 werkzaam in de advocatuur.
Hij houdt zich voornamelijk bezig met het insolventierecht als curator in faillissementen en bewindvoerder in surséances van betaling, vennootschaps- en ondernemingsrecht alsmede advisering van ondernemingen en particulieren.

Karel Willemse is lid van de Vereniging van Insolventierecht Advocaten (Insolad) en van de Haarlemse Faillissementscommissie.

Karel Willemse heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht;

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten opleidingen te volgen op dit rechtsgebied.

Hulp nodig?

Schakel onze specialisten in