Strafrecht

Onze specialismen

Het strafrecht heeft betrekking op situaties waarin iemand wordt verdacht van een strafbaar feit. U kunt ook geconfronteerd worden met het strafrecht als slachtoffer of als getuige.

Er wordt binnen het strafrecht een onderscheid gemaakt tussen overtredingen en misdrijven. Een overtreding is een relatief licht vergrijp, zoals bijvoorbeeld te hard rijden. Lichtere (verkeers)overtredingen worden doorgaans afgehandeld middels een administratieve boete. Bij zwaardere overtredingen dagvaardt het openbaar ministerie verdachten om te verschijnen voor de kantonrechter.

Misdrijven betreffen de zwaardere delicten, zoals bijvoorbeeld diefstal, verduistering, bedreiging, mishandeling, moord, doodslag, drugshandel (hennepkwekerijen, import en export (hard)drugs), uitkeringsfraude, belastingfraude, de Wet Economische Delicten. Dergelijke zaken worden door het openbaar ministerie doorgaans aan de rechter (politierechter of meervoudige kamer) voorgelegd. Ook het is mogelijk dat het openbaar ministerie een voorstel doet voor afdoening buiten de rechter om (O.M. zitting).

De strafrechtadvocaten van Willemse & Van Poorten staan u bij in alle procedures waarin een verdachte van een misdrijf of overtreding terecht kan komen, van de eerste aanhouding, tot eventueel daaropvolgende strafrechtelijke procedures als de voorgeleiding, dagvaarding en behandeling door een rechtbank, maar kunnen u ook assisteren als u slachtoffer bent van een strafbaar feit of als getuige van een strafbaar feit wordt opgeroepen.

Ook als uw minderjarige zoon of dochter met justitie in aanraking komt kunnen wij hem of haar bijstaan.
Tot onze specialismen binnen het strafrecht behoren onder andere:

 • Alcohol en verkeer
 • Invordering rijbewijs
 • Alcoholslot
 • Bezwaarprocedures CBR
 • Economische delicten
 • Fraude
 • Opiumwet (hennepkwekerijen, handel, vervoer soft- en harddrugs)
 • Openlijke geweldpleging
 • Mishandeling
 • Wet wapens en munitie
 • Jeugdstrafrecht
 • Inverzekeringstelling
 • Voorlopige hechtenis
 • Politierechter
 • Meervoudige strafkamer
 • Eerste aanleg
 • Hoger beroep

Hulp nodig?

Schakel onze specialisten in